DigiRaamattu
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Valikkotoiminnot

Tiedosto-valikko

Vienti...
Tekstin vienti toisiin ohjelmiin.

Kirjoitinasetukset…
Avaa ikkunan, josta pääset muuttamaan kirjoittimen asetuksia.

Tulosta > Rinnakkaisviitteet
Tulostaa rinnakkaisviiteikkunan sisällön kirjoittimelle.

Tulosta > Merkityt
Tulostaa merkityt kohdat aktiivisesta ikkunasta. Tällainen ikkuna voi olla esim. jaelista, rinnakkaispaikkalista tai raamattuikkuna.

Tulosta > Jaelista
Tulostaa aktiivisena olevan jaelistan lyhenteet.

Tulosta > Jaelistan sisältö
Tulostaa aktiivisena olevan jaelistan raamatunpaikkojen tekstit.

Tee taustakuva…
Tämän avulla voit tehdä raamattuaiheisen taustakuvan näytöllesi.

Puhu > Raamatunteksti
Puhuu valitun tekstin raamattuikkunasta.

Puhu > Rinnakkaisviitteet
Puhuu rinnakkaisviiteikkunan sisällön.

Puhu > Merkityt
Puhuu merkityn osan tekstistä.

Puhu > Jaelista
Puhuu jaelistan raamatunviittaukset, mutta ei niiden sisältöä.

Puhu > Jaelistan sisältö
Puhuu jaelistan raamatunpaikkaviittaukset sekä niiden sisältämän raamatuntekstin.

Puhu > Jatka puhetta
Jatkaa puhumista samasta paikasta mihin se pysäytettiin.

Puhu > Keskeytä puhe
Pysäyttää puheen väliaikaisesti.

Puhu > Lopeta puhe
Lopettaa käynnissä olevan puheen. Lopetus vaikuttaa myös muista ohjelmista tulleisiin puheviesteihin.

Pikalue > Rinnakkaisviitteet
Pikalukee rinnakkaisviiteikkunan sisällön erillisessä ohjelmassa. Pikaluvun asetuksia voi muuttaa mieleisekseen.

Pikalue > Merkityt
Pikalukee merkityn osan tekstistä.

Pikalue > Jaelistan sisältö
Pikalukee jaelistan raamatunpaikka­viit­taukset sekä niiden sisältämän raamatun­­tekstin.

Puheasetukset...
Avaa puheen asetusikkunan, jossa voit valita puheäänen haluamallasi painotuksilla.

WordPad
Käynnistää Windowsin mukana toimitet­tavan WordPad-tekstinkäsittelyohjelman.

Lopeta
Lopettaa DigiRaamatun käytön.

Muokkaa-valikko

Kopioi
Kopioi aktiivisessa ikkunassa merkittynä olevan alueen leikepöydälle.

Kopioi liittäen
Toimii kuten Kopioi-komento paitsi, että leikepöydän entistä sisältöä ei tuhota.

Kopioi määräten…
Tämän komennon avulla voidaan kopioida samalla kertaa useista raamatun­käännöksistä jakeita leike­pöydälle tai rinnakkais­paikka­ikkunaan.

Liitä
Sijoittaa leikepöydän sisällön esim. kommentaari-ikkunaan, rinnakkais­paikka­ikkunaan tai hakuikkunaan.

Poista
Poistaa merkityn alueen aktiivisesta ikkunasta. Tämä ei koske raamattuikkunaa eikä rinnakkaispaikkalistaa.

Valitse kaikki
Merkitsee koko aktiivisen ikkunan sisällön. Raamattuikkunasta merkitään ikkunassa näkyvä teksti.

Poista valinnat
Poistaa merkityt valinnat aktiivisesta ikkunasta.

Näytä-valikko

Siirry raamatunpaikkaan
Raamatunpaikan pika-avaus.

Haku
Aukaisee ja sulkee hakuikkunan.

Kommentaari
Aukaisee ja sulkee kommentaari-ikkunan. Kommentaari-ikkunassa voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa raamatunjakeisiin liittyviä omia kommentteja.

Rinnakkaisviitteet
Aukaisee ja sulkee rinnakkaisviiteikkunan, jossa näkyvät aktiiviseen raamatunpaikkaan liit­tyvät rinnakkaisviittaukset.

Viittausikkuna
Aukaisee ja sulkee viittausikkunan, jossa näkyvät aktiiviseen raamatunpaikkaan liit­tyvät viittaukset.

Sana Sinulle
Sana sinulle –ikkuna näyttää päivittäin vaihtuvan raamatunlauseen, ja ilmoittaa jos ohjelmaan on saatavilla päivityksiä. Tämä ominaisuus vaatii internet-yhteyden.

Toiminnot-valikko

Avaa Raamattu
Avaa asennettuna olevien raamatun­käännösten valikon, josta voit avata halua­masi käännökset.

Avaa teos
Avaa erilaisia DigiRaamatun lisäosia, osa niistä on erikseen ostettavia.

Hae internetistä > Google
Näyttää valittuun sanaan liittyvät hakutulokset Googlen hakukoneella. Tämä ominaisuus vaatii internet-yhteyden.

Hae internetistä > Wikipedia
Näyttää valittuun sanaan liittyvän artikkelin Wikipedia-nettitietosanakirjasta, mikäli sellainen on olemassa. Tämä ominaisuus vaatii internet-yhteyden.

Raamatun lukuopas
Avaa lukuoppaan jonka avulla voit lukea Raamatun esim. vuodessa läpi. Tekstin lukemisen lisäksi voit kuunnella tekstin puhe-ominaisuudella tai pikalukea sen.

Asetukset…
Avaa ikkunan, josta pääset muokkaamaan DigiRaamatun asetuksia.

Kopiointiasetukset…
Kopiointiasetuksista voit muokata tekstin kopioinnissa käytettyjä asetuksia.

Viittausikkunan asetukset…
Asetuksista voi valita, minkä raamatun­käännöksen mukaan tiedot näytetään viittausikkunassa. Myös käytettävän koros­tus­värin voi valita eli sen, millä värillä ohjelma näyttää eri teosten sanat.

Käännösten järjestys…
Tämän avulla voit muuttaa valikossa näkyvän raamatunkäännösten järjestyksen.

Lyhyet valikot
Jättää näkyviin vain Toiminnot-, Ikkunat- ja Ohje-valikon. Pääset takaisin normaalitilaan valitsemalla Toiminnot > Pitkät valikot.

Kirjanmerkit-valikko

Muokkaa...
Avaa Kirjanmerkit-jaelistan, jota voit muokata 'Muokkaa jaetta...' toiminnolla.

--Kirjanmerkit--
Näyttää tallennetut kirjanmerkit.

Jaelistat-valikko

Uusi
Avaa ruudulle uuden, tyhjän jaelistan.

Avaa…
Aukaisee tiedostoikkunan, jonka avulla voit etsiä ja avata aikaisemmin tehdyn jaelistan.

Tallenna…
Aukaisee tiedostoikkunan, jossa voit määritellä tallennettavalle jaelistalle nimen sekä tallennus­hakemiston.

Lisää jae…
Lisää aktiiviseen jaelistaan uuden jakeen. Avautuvasta ikkunasta valitset lisättävän raamatunpaikan.

Muokkaa jaetta…
Avautuvassa ikkunassa voit muokata jaelistan raamatunpaikkaviittausta.

Yhdistä…
Avautuvasta ikkunasta voit yhdistää aikaisemmin tallennetun jaelistan jakeet aktiiviseen jaelistaan.

Järjestä > Kirjojen mukaan
Järjestää aktiivisen jaelistan sisällön raamatun­­kirjojen mukaiseen järjestykseen. Saman kirjan raamatunpaikat järjestetään luvun mukaiseen järjes­tykseen. Jos jae­listaan tehdään muutoksia, on järjes­täminen tehtävä uudelleen.

Järjestä > Aakkosjärjestykseen
Muuten sama kuin edellä, mutta järjestää aktiivisen jaelistan sisällön aakkos­järjestykseen.

Ikkunat-valikko

Järjestä lomittain
Ikkunat järjestetään lomittain siten, että aktiivinen ikkuna näkyy päällimmäisenä.

Järjestä rinnakkain
Ikkunat järjestetään rinnakkain siten, että kaikki mahtuvat näytölle.

Järjestä allekkain
Ikkunat järjestetään allekkain siten, että kaikki mahtuvat näytölle.

Järjestä automaattisesti
Järjestää ikkunat automaattisesti aina uudelleen kun uusia ikkunoita avataan ja vanhoja suljetaan. Ikkunoiden järjestysasetuksista voi määritellä miten ikkunat näkyvät.

Järjestä jaelistat
Järjestää jaelistat ja rinnakkaispaikkalistat pienennettynä.

Järjestä kuvakkeet
Järjestää pienennetyt raamatun­käännösik­kunat - mikäli sellaisia on - DigiRaamattu-ikkunan alareunaan.

Ikkunoiden järjestysasetukset…
Järjestää DigiRaamatun ikkunat automaattisesti näytölle määrittelemälläsi tavalla.

Tallenna ikkunoiden sijainti
Tallentaa ikkunoiden paikat ohjelmassa. Näin DigiRaamattu muistaa tallentamasi asetukset seuraavalla käynnistyskerralla.

Ohje-valikko

Näytä ohje
Avaa DigiRaamatun ohjeen netistä.

Käännöskohtaiset ohjeet
Eri raamatunkäännöksiin liittyviä tietoja.

Tarkista päivitykset
Tarkistaa onko DigiRaamattuun saatavilla päivityksiä.

Ohjelmasta…
Kertoo ohjelman versionumeron ja tekijänoikeudet.