DigiRaamattu
Versio hetkellä 26. tammikuuta 2011 kello 16.25 – tehnyt Admin (keskustelu | muokkaukset)

(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sanasto

Aktiivinen ikkuna
DigiRaamatussa toiminnot yleensä kohdistuvat kulloinkin aktiivisena olevaan ikkunaan. Kun ikkuna on aktiivinen sen otsikkorivin taustaväri muuttuu harmaasta siniseksi. Ohjelmassa voi olla vain yksi ikkuna kerrallaan aktiivisena.

Alasvetolista
Lista, josta voit valita useammasta vaihtoehdosta. Esimerkiksi raamatunkirjan voit valita raamatunkirjat-alasvetolistasta. Voit kirjoittaa kirjan lyhenteen näppäimistöltä aktivoimalla alasvetolistan ensin tai painamalla alasvetolistan nuolipainiketta, jolloin käytettävissä olevat valinnat näkyvät listassa.

Alaviite
Yksittäiseen sanaan tai raamatunpaikkaan liittyvä selitys, esimerkiksi vaihtoehtoinen käännösmuoto tms. Käännöskohtaiset alaviitteet ovat näkyvissä raamattuikkunan alaosassa. Lisätietoja...

Erikoismerkit
Hakua suoritettaessa voidaan hakusanassa käyttää tähteä (*) osoittamaan mitä tahansa kirjainta ja useamman kirjaimen osaa tai kysymysmerkkiä (?) osoittamaan mitä tahansa yksittäistä merkkiä. Esimerkiksi hakusana Jeesu* tarkoittaa kaikkia sellaisia sanoja, jotka alkavat Jeesu-kirjaimilla.

Hakukohde
Hakukohde on se raamattuikkuna, jonka sisältämään raamatunkäännökseen hakutoiminnot kohdistuvat. Hakukohteeksi voidaan asettaa myös kommentaari.

Ikkunoiden järjestäminen
Voit järjestää ohjelmaikkunan sisällä näkyvät ikkunat eri tavoin: joko lomittain, rinnakkain tai allekkain.

Jaelista
Jaelistat ovat tiettyyn aiheeseen liittyvistä raamatunjakeista koostuvia listoja. Jaelistassa ei ole varsinaista Raamatun tekstiä, ainoastaan raamatunpaikkojen alku- ja loppuosoitteita.

JLI-tiedosto
Jaelistatiedoston tarkennin on .JLI. Se on lyhennys sanasta jaelista, joka osoittaa, että tiedosto on tyyppiä jaelista. Tarkenninta käytetään erottamaan jaelista muista tiedostoista. Kun nimeät tekemääsi jaelistaa tallennuksen yhteydessä, DigiRaamattu lisää automaattisesti .JLI-tarkentimen.

KOM-tiedosto
Kommentaari-ikkunassa tehdyt omat kommentit tallentuvat kommentaaritiedostoon, jonka tiedostopääte .kom. Käytettävä kommentaaritiedosto valitaan ja luodaan Asetukset-ikkunassa. Ks. myös sana Kommentaari.

Komentorivihaku
Eräs DigiRaamatun hakutapa. Muita hakutapoja ovat sanahaku ja sanaluettelohaku.

Kommentti
Kommentti on käyttäjän tekemä, yhteen raamatunjakeeseen liittyvä tekstinpätkä. Voit lisätä uusia kommentteja, poistaa vanhoja sekä muokata aikaisemmin tehtyjä kommentteja mihin tahansa raamatunjakeeseen. Kommentti selittää joko raamatunjakeessa olevaa yksittäistä sanaa tai jotain raamatunjaetta. Selitys voi olla sanan toinen käännösmuoto tai esim. tunnetun teologin ajatus ko. raamatunjakeesta. Kommentti on siis eräänlainen reunahuomautus. Kommentteja lisätään ja muokataan kommentaari-ikkunassa.

Kommentaari
Kommentaari on tiedosto, johon talletetaan kaikki yhden käyttäjän tekemät kommentit. Jos kommentti käsitettäisiin kirjan lehdeksi, niin kommentaari olisi silloin itse kirja. Kommentaareja voi olla useita, mutta vain yksi niistä voi kerrallaan olla käytössä. Katso edellä kohta KOM-tiedosto.

Kytkentäpainike
Raamattuikkunan oikeassa ylälaidassa oleva painike, jolla voidaan kytkeä eri käännökset toisiinsa. Tämä tapahtuu painamalla kytkentäpainikkeet pohjaan kaikista niistä käännöksistä, jotka halutaan liittää yhteen. Kytkentäpainikkeen tunnistaa siinä olevasta ketjusta. Jos kytkentä on suoritettu ketju on yhtenäinen. Ellei kytkentää ole, ketju on avoin. Kun kytkentäpainike on alhaalla ja aktiivisena olevan käännöksen raamatunpaikkaa muutetaan, muut käännökset muuttuvat automaattisesti samaan paikkaan.

Rinnakkaisviiteikkuna
Näyttää rinnakkaispaikkojen sisällön, toimii leikekirjana, johon voit kopioida tekstiä sekä näyttää haun tulokset valintasi mukaan. Käytetyt kirjasinlajit säilyvät jos tekstiä siirretään leikekirjaan.

Määräten kopioitaessa kopioitu alue voidaan määritellä siirtymään joko Windows-leikepöytään tai DigiRaamatun leikekirjaan. Asetukset-ikkunasta (Toiminnot -> Asetukset...) voit valita, kumpaa käytät. Oletusarvona teksti kopioituu Windowsin leikepöydälle.

Näytä rinnakkaispaikat leikekirjassa -valinnalla saat näkyviin Raamatunpaikkavalitsimessa näkyvän raamatunpaikan rinnakkaispaikkaviittausten sisällön.

Leikepöytä
Leikepöytä on Windows-käyttöjärjestelmässä tiedon väliaikainen säilytyspaikka, mihin tieto kopioidaan ja mistä se voidaan siirtää kätevästi muihin ohjelmiin. DigiRaamatussa toimii oma leikepöytä-toiminto Rinnakkaisviitteet-ikkunassa. Tekstin kopioimiseen voi siis käyttää joko Windowsin leikepöytää tai DigiRaamatun Rinnakkaisviitteet-ikkunaa.

Lyhyet valikot
Toiminto löytyy valikosta Toiminnot -> Lyhyet valikot. Se tiivistää valikkorakenteen. Pääset takaisin normaalitilaan valitsemalla Toiminnot -> Pitkät valikot.

Ohjelmaikkuna
DigiRaamatun pääikkuna, jonka sisällä muut ikkunat (kuten raamattuikkunat) näkyvät.

Otsikkorivi
Ikkunassa ylimpänä oleva kenttä, jossa näkyy ikkunan otsikko.

Pikanäppäimet
Näppäimistöltä suoritettavat komennot, joiden avulla voidaan valita haluttu toiminto ilman että joudutaan valitsemaan se valikosta. Mahdolliset pikanäppäinkoodit löytyvät valikoista kunkin valikkotoiminnon perästä.

Pikapainikkeet
Työkaluriviltä löytyvät painikkeet useimmin käytettävien toimintojen suorittamiseen. Näiden avulla voi nopeasti valita haluamansa komennon ilman että joudutaan valitsemaan se valikosta.

Pikavalintapainikkeet
Ohjelmaikkunan alalaidassa näkyy avoinna olevat ikkunat painikkeina, joita klikkaamalla voi valita haluamansa ikkunan aktiiviseksi.

Raamattuikkuna
Raamatuntekstiä tutkitaan ja selataan raamattuikkunassa. Raamattuikkuna liittyy aina yhteen raamatunkäännökseen, mutta samaan käännökseen liittyviä ikkunoita voi olla avoinna useita samanaikaisesti.

Raamatunpaikka
Raamatunpaikka on yhden tai useamman jakeen muodostama yhtenäinen alue, esim. Joh. 3:11-14 tai Joh. 2:1-4. DigiRaamatussa raamatunpaikka saa jatkua luvusta toiseen (esimerkiksi Joh. 3:1 - 11:2, niin että jakeetkin laitetaan mukaan), mutta ei kirjasta toiseen (esimerkiksi raamatunpaikkaa Matt. 22 - Luuk 5 ei voida merkitä).

Raamatunpaikkavalitsin
Raamatunpaikkavalitsin on DigiRaamatun pääikkunassa näkyvä kokonaisuus, jonka avulla voit liikkua raamatuntekstissä.

Rinnakkaispaikkalista
Jaelista, joka sisältää rinnakkaispaikkaviitteitä. Raamatunkäännökseen sisältyviä rinnakkaispaikkalistoja ei voi muokata. Sen sijaan itse tehtyjä rinnakkaispaikkalistoja pystyy muokkaamaan.

Rinnakkaispaikkaviite
Raamatun jakeeseen liittyvää toista jaetta, jossa käsitellään samaa asiaa, kutsutaan rinnakkaispaikkaviitteeksi. Rinnakkaispaikkaviite näkyy raamattuikkunan alaosassa ja erillinen rinnakkaispaikkalista saadaan esiin kaksoisnapsauttamalla raamattuikkunassa halutun jakeen päällä. Kaksoisnapsautuksen paikalla ei ole merkitystä, kunhan se vain pysyy ko. jakeen sisällä. Kaikki käännökset eivät välttämättä sisällä rinnakkaispaikkoja ollenkaan.

Käyttäjä voi tehdä omia rinnakkaispaikkaviitteitä. Omat viitteet saadaan esiin kaksoisnapsauttamalla käyttäjän itse tekemän kommentaarin päällä.

RPK-tiedosto
Rinnakkaispaikkatiedoston pääte on .rpk. Valmiiksi tehdyt rinnakkaispaikkatiedostot ovat käännöskohtaisia. Niitä ei voi itse muokata. Omia rinnakkaispaikkaviitteitä voi luoda haluamaansa omaan rinnakkaispaikkatiedostoon. Ne valitaan ja luodaan Asetukset-ikkunassa.

Toimintakohtainen valikko
Jokaiseen ikkunaan liittyvä valikko, jonka saa esille oikealla hiirennapilla. Toimintakohtaisesta valikosta voi valita haluamansa toiminnon nopeammin kun ei välttämättä tarvitse valita toimintoa valikkoriviltä.

Työkalurivi
Työkalurivi on joukko ohjelmaikkunassa näkyviä painikkeita. Näiden avulla voit suorittaa tavallisimpia tehtäviä.

Työkaluvihje
Työkalurivin painikkeisiin sisältyy vihjeet, joiden avulla saat tietoa painikkeen toiminnasta. Työkaluvihje tulee näyttöön, kun hiiriosoitin siirretään kohteen päälle.

Valikkorivi
Luettelo komennoista, jotka näkyvät ohjelmaikkunan yläosassa. Niitä osoittamalla aukeaa valikot, joista komennot valitaan.

Virheilmoitukset
Virheilmoitukset ovat viestejä, jotka ilmaantuvat jos ohjelma ei pysty suorittamaan valittua tehtävää.

WordPad
Windowsin mukana tuleva pelkistetty tekstinkäsittelyohjelma. Sen saa auki DigiRaamatussa toiminnolla Tiedosto -> WordPad.